School Photography Galway-2.jpg

School Photography Galway |

Fine Art School Portraits

A child-centered approach | Dírithe ar na páistí

[Leagan Gaeilge thíos]

What is Fine Art School Photography?

I take the children as they are on the day - no awkward poses or faces and I never force a smile. The results are genuine, timeless portraits that are far from the traditional school photos.  All-in-all I provide a light and fun experience for your child and take pride in providing an environment where children can relax, have fun and be themselves.

All photos are then edited individually to the highest standards to provide not simply a school portrait but a portrait that shows them as they are now and to cherish forever.

I have competitive rates and nothing is due up front, there is also no obligation to buy prints. I offer a variety of print and digital collections to suit everyone's needs. I also donate 10% of my gross profits to the schools in question. 

Families are linked to password-protected online ordering galleries.  Each child will be provided with at least 2-5 images, presented in both colour and black & white. The family can then choose the photos they want. Prints are ordered online and delivered directly to the school. 

Céard é an difear idir gnáth ghraingraf na scoile agus do chuid?

Bíonn mo chur chuige dírithe ar na páistí, glacaim leo mar atá siad ar an lá agus ní chuirim brú orthu meangadh gháire míchompordach a dhéanamh nó geatsaí mí-nádúrtha. Cruthaíonn sé seo grianghraif áille, buana atá éagsúil ó ghrianghraif scoile traidisiúnta. Go bunúsach cruthaím atmaisféar spraíúil, éadrom do do pháiste, inar féidir leo a bheith nádúrtha agus sult a bhaint as.

Tá mo phraghasanna iomaíoch agus níl aon rud le n-íoc roimh ré. Níl aon dualgas oraibh pictiúir a cheannach ach oiread, ar ndóigh. Tá rogha bailiúchán agam - priontaí & digiteach – a bheadh oiriúnach do chách. Tugaim 10% de mo bhrabach don Naíonra chomh maith.

Faigheann gach teaghlach nasc ag gailearaí ar líne atá cosanta ag pasfhocal chun grianghraif a ordú. Beidh ar a laghad 2-5 íomhá ann de chuile pháiste, dubh & bán chomh maith le daite, chun gur féidir leis an teaghlach an íomhá atá uathu a roghnú. Ordaítear priontaí ar líne agus seoltar díreach ag na scoileanna iad.