Fáilte | Welcome

(english version below)

Bhí an-áthas orm a bheith ag an gCrann Taca chun grianghraif a thógáil de bhur bpáistí. Bhí neart fuinnimh agus craic iontu!

Chun grianghraif do pháiste a ordú cliceáil ar an nasc ag bun an leathanaigh. Nuair atá tú ann, téigh ag rang do pháiste agus cliceáil ar a n-ainm. Iarrfaidh sé pasfhocal ort – tá pasfhocal ar leith ag do pháiste. Suigh siar agus bain sult astu!

Oibríonn an gailearaí ar ghuthán póca ach le sult a bhaint astu i gceart molaim dhuit am a thógáil le breathnú orthu ar ríomhaire sa mbaile.

CAITHFEAR GRIANGHRAIF PRIONTÁILTE A ORDÚ ROIMH MHEÁNOÍCHE ar an Luan, 9ú Iúil.

Déanaim é seo mar go n-ordaím na grianghraif priontáilte uilig ag an am céanna chun costaisí a choinneáil íseal. Ní bheidh grianghraif priontáilte ar fáil théis an dáta seo (cé gur féidir na h-íomhánna digiteacha a cheannach fós.)

Mar a tharlaíonn linn uilig, ag braith ar an lá, bíonn roinnt páistí spraíúil agus roinnt páistí cúthail os comhair an cheamara. Tá níos mó íomhánna i roinnt gailearaithe thar a chéile, ach bí cinnte go bhfuil íomhánna áille ann do chách!

Má tá aon cheist agat, seol ríomhphost ón nasc teagmhála thuas.


 

Bailiúcháin, Priontaí & Grianghraif Digiteacha

Tá an luach is fearr le fáil sna bailiúcháin. Is do íomhá amháin iad. Ní féidir íomhánna a chuir le chéile sna bailiúcháin.

Is féidir priontaí aonaracha a cheannach d’aon íomhá atá uait. Tá méideanna éagsúla ar fáil -

Don sparán – mar a dheireann sé, foirfe don sparán. Tagann cheithre ghrianghraif beag le chéile.

5" x 7" – méid mhaith le cur ar do deasc, le cur in albam, nó le tabhairt do Mhamó agus Daideo.

8" x 10" - foirfe le cur ar an matal agus sách mór le cur ar bhalla freisin.

11" x 14" – foirfe le cur i bhfráma is le crochadh ar an mballa, áit a mbainfidh tú sult as grianghraif do pháiste.

Priontáiltear gach grianghraif ar pháipéar Fuji Pro lustre a bhfuil loinnir shéimh air agus a chruthaíonn dathanna áille, beoga.

Is féidir íomhánna digiteacha a cheannach díreach ón ngailearaí. Beidh siad réidh le h-íoslódáil chomh luath is a cheannaíonn tú iad.

Beidh orduithe do ghrianghraif priontáilte réidh taobh istigh de 3-4 sheachtain agus beidh siad le bailiú ón Naíonra. Gheobhaidh tú ríomh-phost chomh luath is atá siad réidh le bailiú.

 

Bailiúcháin 1

           (2) 5" x 7" 

           (4) don sparán                €12  (sábháil €4)

 

Bailiúcháin 2

          (1) 8" x 10"   

          (2) 5" x 7"   

          (4) don sparán                 €18  (sábháil €10)

 

Bailiúcháin 3

          (1) 11" x 14" 

          (1) 8" x 6"

          (8) don sparán                €22  (sábháil €12)

 

Priontaí sa Bhreis

           4 don sparán                  €4

           5" x 7"                             €6

           8" x 6"                            €8

           8" x 10"                          €12

           11" x 14"                         €18

 

Grianghraif Digiteacha

          Íomhá amháin                 €15

          Chuile íomhá                  €40

 

Chuile íomhá ó dhá albam nó níos mó ón teaghlach céanna          €70        (cuirfear an lascaine i bhfeidhm sa gciseán siopadóireachta)

 

 


Welcome


I was delighted to be at An Crann Taca to photograph your children. They were a bundle of laughs & energy!

To view your child's photos click on the button at the bottom of this page. Once there go into your child's class and click on their name. It will then ask you for your password which is unique to your child. Sit back and enjoy!

The galleries are mobile friendly but to fully enjoy your child's photos I strongly recommend taking a moment to view them on a laptop or a home computer. 

ALL ORDERS ARE DUE BY Monday 9th of July AT MIDNIGHT!

I do this because I order all the print photos at once to keep costs low. Print orders will not be available after this date (though digital files can be purchased.)

As with all of us, depending on the day, some children will be more playful and some more reserved in front of the camera. There are more images in some galleries than others, but rest assured there are beautiful images there for everyone!

If you have questions, email me via the contact tab above.


 

Collections, Prints and Digitals


Collections represent the best value. They are for one image only. You may not combine images with a collection.

Individual prints can also be purchased for any image you wish. There are a variety of sizes available -

Wallet Size - exactly like it says, wallet size. Wallet prints come in fours.

5" x 7" - a neat size for a desk print, to store in a sleeved album or to give to grandparents.

8" x 10" - a good size for a mantlepiece and big enough for the wall too.

11" x 14" - a perfect size if you wish to frame your child's photo to appreciate it on a wall.

All prints are printed on Fuji Pro lustre paper which gives a gentle sheen and beautiful vivid colours.

You can also purchase a digital file or files directly from the gallery. On purchase they'll be immediately ready to download and keep forever.

All print orders will be ready within 3 - 4 weeks from ordering and will be available to collect from An Crann Taca. You will be notified by email as soon as they're ready for collection.

 

Collection 1

               (2) 5" x 7" 

               (4) wallet size           €12  (save €4)

 

Collection 2

               (1) 8" x 10"   

               (2) 5" x 7"   

               (4) wallet size           €18  (save €10)

 

Collection 3

               (1) 11" x 14" 

               (1) 8" x 6"

               (8) wallet size           €22  (save €12)

 

Additional Prints

               4 wallet size              €4

               5" x 7"                        €6

               8" x 6"                       €8

               8" x 10"                     €12

               11" x 14"                    €18

 

Digital Files

               Individual file         €15

               All files                   €40

 

All files of two or more albums from same family    €70   (discount applied in shopping cart)